Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka “Souhlasím se zpracováním osobních údajů” uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Trezomat, spol. s r.o., V Tůni 226, 460 01 Liberec (dále jen správce) a to:

a) v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa

b) za účelem vyžádaného kontaktu správcem

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.

d) Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Trezomat, spol. s r.o. učiněno písemně.

e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.